Kısaca Hakkımızda

Özdemir Hukuk Bürosu, 2004 yılında Avukat Aykut Özdemir tarafından Ankara ilinde kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası ticaretin tüm konularında ve projelerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti veren Özdemir Hukuk Bürosu aynı zamanda hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerinin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Özdemir Hukuk Bürosu tüm Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, Kanada ile Almanya’da bulunan çözüm ortakları ile bu bölgelerde de çalışmaktadır.

Hizmetlerimizden

Şirketler Hukuku

Şirket Birleşme Ve Devralmaları; Şirketlerin Mevcut Yapısının İncelenmesi; Şirket Ana ( Esas) Sözleşmeleri Ve Ortaklar Arası Sözleşmeler; Yetkilendirme Ve Hisse Devir İşlemleri; Sermaye İşlemleri; Ortaklar Arası Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları ( Dava , Tahkim, Takip ).

Ticaret Hukuku

Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması – İncelenmesi - Revizyonu; Bayilik, Acentelik, Franchise Ve Distribütörlük Sözleşmeleri Haksız Rekabet; Ticari Alacaklar; Ticari İşletme ( Taşınır) Rehni; Kambiyo Senetleri ( Çek , Senet, Poliçe), Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi – İncelenmesi; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri)

Marka Ve Fikri Haklar

Marka Başvuruları, İtirazları, Marka Hakkı İhlalleri, Marka Sahteciliğine Karşı İşlemler, Marka Kullanım Değerlendirmeleri, Lisans Ve Devir Sözleşmeleri; Endüstriyel Tasarım; Patent Ve Faydalı Model; Alan Adı ( Domain Name – URL ) İhlalleri; Telif Hakları; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri)

İş Hukuku

İş Sözleşmelerinin Hazırlanması – İncelenmesi – Revizyonu; Çalışanlara Verilen Ek Hakların Değerlendirilmesi (Sosyal Haklar, Prim, İkramiye Vs…) ; Fazla Mesai; Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi; İş Sözleşmelerinin Sonlandırılmasında Geçerli Yahut Haklı Sebep Değerlendirmelerinin Yapılması; İhbar Süreleri; Kıdem; İhbar Ve Sair Tazminat Hakları; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri).

Yayınlar