Çalışma Alanlarımız

 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • İş Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Ürün Sorumluluğu ve Tüketicinin Korunması
 • Ceza Hukuku, Ticari ve Mali Ceza Hukuku
 • İcra-İflas Hukuku
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası Suçları
 • Vergi ve Gümrük Suçları
 • Sermaye Piyasaları Hukuku
 • Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku
 • Eşya Hukuku, İnşaat Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Basın ve Medya Hukuku
 • İletişim Hizmetleri Hukuku
 • Enerji Piyasası Hukuku
 • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku
 • Vergi ve İdare Hukuku
 • Marka Tescil İşlemleri

Bir cevap yazın