Hakkımızda

 1981 yılında Almanya’da dünyaya gelen Avukat Aykut Özdemir, 1998 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olmuştur. 2002-2003 yılları arasında, Ankara Barosu ile eş zamanlı olarak uluslararası bir hukuk bürosunda avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı dönem içerisinde Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde “Ticaret Hukuku ve Tahkim Sözleşmeleri Eğitimi” alan Av. Aykut Özdemir, bu dönemde ingilizce eğitimine devam etmiş, Ankara Barosu’nun çeşitli kurullarında görev almıştır. 2004 yılında Toronto/Kanada’da bulunan International Language Academy Of Canada adlı okulda bir yıl süren ingilizce dil eğitiminin ardından TOEFL derecesi ile yurda dönen Özdemir, askerlik hizmetini tamamlamış ve Özdemir Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Daha sonra Almanca ve İspanyolca üzerinde yoğunlaşmış, İngilizce dilinde “Yeminli Tercüman” sıfatını almıştır. Yeminli tercüman olarak Ankara Çevirmenlik Derneği ve Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu üyelikleri bulunmaktadır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde “Hukuk İngilizcesi” eğitimi almış, yine bu dönemde Rekabet Hukuku ile ilgili olarak büyük çoğunluğu ingilizce olan çalışmalar yapmıştır. 2008 yılı içerisinde ise Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Ceza Muhakemeleri Hukuku Eğitimi” ile “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamalı Eğitimini” tamamlayan Avukat Aykut Özdemir, 2009 yılında da “Avrupa Birliği Hukuku” , “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İşleyişi” gibi konularda eğitim almıştır. 2009 yılı içerisinde Türk Patent Enstitüsü tarafından açılan marka ve patent vekillikleri sınavlarını kazanan Özdemir, “Marka ve Patent Vekili” unvanını almıştır. 2010 yılında Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Adli Yardım Seminerine” katılmış ve yine aynı yıl tamamladığı “Arabuluculuk Eğitimleri” ile ceza hukuku alanında “Uzlaştırmacı” sıfatını almıştır. 2011 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen “Arabuluculuk Eğitimi” , “Uluslararası Düzeyde Patent Koruması” , “Patent Hakları Üzerine WIPO Semineri” , “Marka ve Patent ile ilgili Avrupa Birliği Uygulamaları Eğitimi” , “Türk Hukuku ve Avrupa Hukukunda Patentlenebilirlik Koşulları” , “Bilgisayar Buluşlarının Patentlenebilirliği” , “Ad ve Alametler Üzerinde Fikri Haklar” , “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamaları” ve “Avrupa Patenti Prosedürleri” eğitimlerine katılan Özdemir, yine bu süreçte Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen “Uygulamalı Rekabet Hukuku Eğitimini” de tamamlamıştır. 2015 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” eğitimini alan Aykut Özdemir, Adalet Bakanlığı tarafından 2016 yılında yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olarak “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu” unvanını almıştır. Avukat Aykut Özdemir, 2012-2013 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Bilişim Hukuku” alanında yüksek lisans eğitimi almış ve mezun olmuştur. Aynı zamanda 2012 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne ve 2015 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler anabilim dalında doktorasına devam etmektedir. Aykut Özdemir, Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku başta olmak üzere diğer konularda da müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta, marka tescil işlemlerini gerçekleştirmektedir. Avukat Aykut Özdemir, halen Ankara Çevirmenlik Derneği ve Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu Hukuk Kurulu üyeliklerini yürütmektedir.

Bir cevap yazın